TeaterskolenTeaterskolen er et tilbud til barn og unge fra 9 til 12 år som ønsker å utvikle kunnskap og ferdigheter innen scenekunst i et sosialt og kreativt miljø.
 

Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater har siden oppstarten i 2004 vokst fra å være et foreldredrevet teater med bare 15 aktører, til å være en ledende aktør i teatermiljøet i nærområdet. Vi har de siste årene satt opp store musikaler som Annie Jr, Skjønnheten og Udyret Jr, Jungelboken, Løvenes Konge, Peter Pan, Robin Hood og Pocahontas hvor det har vært over 100 aktører på scenen. Med Teaterskolen ønsker vi å ivareta røttene våre, da det nettopp var i et lite samlingsrom på Eknes ungdomsskole det hele startet.

Kunstnerisk ansvarlig for skolen er Robert Piros. Han er også kunstnerisk ansvarlig for Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater.
 

Teater er en kollektiv kunstform. Alle barn er like viktige i gruppen. Vi vil at Teaterskolen skal være et «fristed» for barna i forhold til prestasjonspress. Her kan de leke, utvikle seg, og lære om teater. Som elev på Teaterskolen vil du lære om kroppsbeherskelse, stemmebruk, konsentrasjon, tekstanalyse, improvisasjon, kostymer, scenografi og sminke. Spilleglede, samarbeid og trygghet for den enkelte, er viktige stikkord for hvordan vi arbeider.


 

NEBUT ønsker at foreldre er delaktige og for å lykkes er det viktig at alle deltar i forbindelse med dugnader og sosiale tilstelninger. De voksne deltar sammen med barna under øvingshelger før forestillinger som normalt er to ganger i året (en ved årsskiftet for Teaterskolen og hovedoppsetningen på våren hvor Teaterskolen kan bli bedt om å delta). Det er også en avslutningshelg etter forestillingene hvor hele familien inkluderes og oppfordres til å delta. Engasjement og et sosialt fellesskap skaper trygghet for alle.

Våre instruktører har alle erfaring med å jobbe med barn og unge. De behersker både pedagogikk og iscenesettelse innen det teaterfaglige feltet. Ikke minst er de dyktige på å se hver enkelt elev, og hente fram det potensialet som ligger i dem.
Barnas spilleglede er beviset på at vi har lykkes.
 

Vi ønsker at barna skal oppleve at de gjennom lek og øvelser får utfordret og styrket sin fantasi og kreativitet og får mot og selvtillit til å utrykke seg. Hos oss får elevene oppgaver i forhold til sitt eget nivå, slik at alle opplever mestring. Det å gå på Teaterskolen skal være en positiv opplevelse for selvtilliten deres!
Vi føler oss privilegerte som får møte så mange flotte barn.
 

Klikk her for påmelding.